iso9001-ekoplastik-2016

ISO 9001 – производство на картонени чаши

ISO 9001:2015  ISO 9001

производство на картонени чаши

Сертификатът по ISO 9001 е начин да представим нашата фирма като един надежден бизнес партньор. Този сертификат e най-популярният и широко разпространен международен стандарт. Той поставя изискванията към системите за управление и контрол на качеството. Нашата фирма трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да удовлетворява клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми към непрекъснато усъвършенстване на процесите. Сертификатът е валиден 3 години, който се нарича “надзорен период”. Повечето органи за сертификация правят надзорни одити веднъж годишно. Сертификацията се подновява на всеки 3 години.
Всяка организация, която се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа, трябва да внедри и сертифицира ISO9001.